JYSELECA 100 mg plėvele dengtos tabletės

JYSELECA 200 mg plėvele dengtos tabletės

filgotinibas

▼ Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. pakuotės lapelio skyriaus „Galimas šalutinis poveikis“ pabaigoje.

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą šios svetainės turinį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

  • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
  • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
  • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šioje svetainėje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.