JYSELECA 100 mg filmovertrukne tabletter

JYSELECA 200 mg filmovertrukne tabletter

filgotinib

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette de bivirkninger, du får. Se sidst på siden ”mulige bivirkninger”, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne hjemmeside grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

  • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt på denne hjemmeside.